هتل ترانسیلوانیا - 14

هتل ترانسیلوانیا - 14 فقط مشترکین

کلیپهای انگلیسی

2 سال
باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
کلیپ هتل ترانسیلوانیا

کلیپ آموزش زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

Monster: هیولا
Fang: دندان نیش
Right: راست،درست
Place: محل
Afraid: ترسیدن
Say: گفتن
Anything: هرچیزی
Disturb: مزاحم
Leave: ترک کردن
Late: دیر
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئو بعدی پخش اتوماتیک