بنیانگذار مک دونالد - 1

بنیانگذار مک دونالد - 1 فقط مشترکین

کلیپهای انگلیسی

1 سال
باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
کلیپهای آموزشی فیلم بنیانگذار
سرگذشت موسس رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

کلیپ آموزش زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

Determination: تعیین
Education: آموزش و پرورش
World: جهان
Fool: احمق
Persistence: استقامت، استمرار، سماجت
Defeat: شکست دادن
Improved: بهبود یافته
Flow: جریان
Result: نتیجه
Obvious: آشکار
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئوی بعدی پخش اتوماتیک