باب اسفنجی - 16

باب اسفنجی - 16 فقط مشترکین

کلیپهای انگلیسی

1 سال
باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
کلیپ باب اسفنجی - 16

کلیپ آموزش زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

Sponge Bob Episode 16:Blowhole

Cease: وقفه،ایست
Desist: دست کشیدن، خودداری کردن
Unauthorized: غیر مجاز
Patty: همبرگر
Flipping: حرکت کردن، شیریاخط کردن
Magical: جادویی
Blowhole: دمیدن
Job: کار، شغل
Breathe: نفس کشیدن
Air: هوا
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئوی بعدی پخش اتوماتیک