سمیرا عسکری زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های سمیرا عسکری
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
هیچ موردی درج نگردیده است
1 1397/7/18 CHA005

نظرات سمیرا عسکری در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
هیچ موردی درج نگردیده است

    کسانی که توسط سمیرا عسکری به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران