تماس با ماکلمات کلیدی مرتبط: تدريس مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 فروغ حجت انصاری آموزش در منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين انگليسي در منطقه 1 رايگان انگليسي نيمه خصوصي منطقه 2 با شرايط استثنائي آموزش آنلاين مکالمه انگليسي در منطقه 1 آموزش آنلاين زبان انگليسي منطقه 1 رايگان منطقه 1 ايتاليايي رايگان ايتاليايي آنلاين منطقه 1 رايگان مهزیاررضوانی هلندي منطقه 1 رايگان منطقه 1 فرانسوي رايگانBaileyديوار با حياط‌ خارجي‌ قلعه‌ ملوك‌ الط‌وايفي‌

The bailey was clean, the stables large and well-built.

Jenn took the boy's hand and led him out of the building into the bailey area.

The walls around the bailey began to crumble.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران