کلاس مکالمه زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: عربي خصوصي در منطقه 1 مائده برجسته اسپانيايي سايت منطقه 1 آموزش انگليسي در منطقه 1 فرانسوي اينترنتي در منطقه 1 رايگان مکالمه انگليسي روش آسان در منطقه 1 رايگان زبان خارجي منطقه 1 رايگان عربي منطقه 1 رايگان کلاس ايتاليايي منطقه 1 سمیرا شریفی سايت آلماني در منطقه 1 زبان خارجي در منطقه 1 رايگانGrabربودن‌

قاپيدن‌

گرفتن‌

توقيف‌ كردن‌

چنگ‌ زدن‌

تصرف‌

She had to grab it to keep it from falling to the floor.

Grab that pan and come over here to the table.

I plan to grab every moment I can in the country.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران