زبان انگلیسی کودکانکلمات کلیدی مرتبط: آموزشگاه عربي در منطقه 1 سمانه پیرانی تدريس خصوصي فرانسوي در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي روش آسان در منطقه 1 هلندي منطقه 1 رايگان اسپانيايي در منطقه 1 مکالمه انگليسي نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگان تدريس عربي در منطقه 1 رايگان ايتاليايي فقط مکالمه در منطقه 1 امیرمحمد کریمی آموزشگاه مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 تدريس خصوصي اسپانيايي منطقه 1 رايگانGiveواگذار كردن‌

دادن‌ (به‌)

بخشيدن‌

دهش‌

دادن‌

پرداخت‌

Maybe this vacation would give them some much needed time together.

Did I give Jonathan his fair share of attention?

  • I don't want you to give it up because of me.

    What could you give them here that you couldn't give them at home?
  • I can give him a son.

    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران