بازی کودکان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: فرانسوي سايت در منطقه 1 آروین پیوندی اسپانيايي در منطقه 1 رايگان کلاس ايتاليايي در منطقه 1 سوئدي روش آسان منطقه 1 رايگان آموزش آلماني منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 فرانسوي منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي روش آسان منطقه 1 رايگان حمید اکبری عربي منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين اسپانيايي منطقه 1 رايگانThreadنخ‌

ريسمان‌

قيط‌ان‌

رزوه‌

شيارداخل‌ پيچ‌ ومهره‌

شيارHe picked at a thread on the couch, his mind obviously lost in deep thought.

I almost dreaded returning to the motel where awaited what I saw as the last thread of hope.

She looked away and fumbled with the needle and thread she'd found in a sewing kit.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران