بازی زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: زبان انگليسي آنلاين در منطقه 1 امیر رفاعی منطقه 1 آموزش هلندي در منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي مکالمه منطقه 1 تدريس خصوصي مکالمه انگليسي در منطقه 1 رايگان منطقه 1 مکالمه انگليسي رايگان کلاس آلماني منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي آنلاين منطقه 1 زهره بیگم طباطبائی مکالمه طبيعي زبان انگليسي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگان منطقه 1 ايتاليايي رايگانDampنم‌

رط‌وبت‌

دلمرده‌ كردن‌

حالت‌ خفقان‌ پيدا كردن‌Alondra walked into the room with some tissues and a damp rag.

The cool damp cloth did wonders to get her own face back to normal and she finally regained control.

A cool breeze lifted the damp hair at her temples and ruffled the hem of her full skirt.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران