عبارات مفید زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: سايت ايتاليايي منطقه 1 رايگان شراره لباف اسپانيايي منطقه 1 رايگان انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 ترکي منطقه 1 رايگان فرانسوي منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي عربي در منطقه 1 فرانسوي منطقه 1 رايگان انگليسي منطقه 1 رايگان علیرضا کریمتبار زبان خارجي فقط مکالمه در منطقه 2 با شرايط استثنائي منطقه 1 ايتاليايي رايگانEdenعدن‌

باغ‌ عدن‌

بهشت‌

Eden was silent, but that smile again was on her face.

Eden stood on top of the tavern overlooking the immortal city of the Grey God.

She, Eden, the Original Human, would be the one who saved the human realm by killing the Gatekeeper, the God who maintained the bridges between worlds.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران