مجوز آموزشگاه زبان انگلیسی شاهرودکلمات کلیدی مرتبط: آنلاين منطقه 1 سمیرا رجائیان زبانکده آلماني منطقه 1 کلاس نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 زبانکده مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائي ايتاليايي در منطقه 1 ايتاليايي سايت در منطقه 1 سايت منطقه 1 رايگان زبان انگليسي آنلاين منطقه 1 رايگان علی ساعدی زبانکده اسپانيايي منطقه 2 با شرايط استثنائي مکالمه انگليسي روش آسان در منطقه 1Oxygen(ش‌) اكسيژن‌

اكسيژن‌ دار

By the time they finished erecting the oxygen tent over her bed, she had finally settled down.

The noise from the machine that circulated the oxygen frightened her.

Carmen gazed down at Destiny inside the oxygen tent.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران