آموزش زبان انگلیسی شاهرودکلمات کلیدی مرتبط: زبانکده آلماني در منطقه 2 با شرايط استثنائي فاطمه حسینی انگليسي منطقه 1 زبان انگليسي روش آسان منطقه 1 رايگان هلندي سايت منطقه 1 هلندي آنلاين در منطقه 1 رايگان نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 رايگان زبان انگليسي در منطقه 1 ترکي فقط مکالمه منطقه 1 مریم قره چائی ترکي مکالمه در منطقه 1 آموزش انگليسي در منطقه 1Squareچارگوش‌

مربع‌

توان‌ دوم‌

مجذور

جذر

ميدان‌

منصف‌From his square-toed boots to the white shirt tucked into indigo jeans, his lean frame was something to admire.

Her gaze took in his masculine chin, the square cut lower lip and the piercing blue eyes - only right now they weren't piercing.

"Sure, we're both workaholics and we're both square," she said, forming a square in the air with her index fingers.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران