کلیپهای آموزش زبان انگلیسی باب اسفنجی SpongeBob

 • کلیپهای آموزش زبان انگلیسی باب اسفنجی SpongeBob


 • باب اسفنجی اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • باب اسفنجی اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۴

  باب اسفنجی اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  "باب اسفنجی" نام یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تلویزیون در طول تاریخ است. سریال "باب اسفنجی شلوار مکعبی" مربوط به این شخصیت است که از سال 1999 تا کنون در حال پخش است. همچنین، چندین فیلم سینمایی نیز با محوریت این شخصیت کارتونی ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان انیمیشن‌های "The SpongeBob SquarePants" و "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" را در 20 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن‌ها، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

12
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران