لغات فیلم بنیانگذار - 10

لغات فیلم بنیانگذار - 10 فقط مشترکین

باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
لغات انگلیسی فیلم بنیانگذار مک دونالد

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم انگلیسی و زیرنویس انگلیسی

Remarkable: قابل توجه
Owner: صاحب
Costs: هزینه ها
Product: محصول، تولید شده
Require: نیاز
Refrigeration: سرد سازی
Contain: حاوی
Bundle: بسته
Boosting: تقویت
Bottom: پایین
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئوی بعدی پخش اتوماتیک