بنیانگذار مک دونالد - 12

بنیانگذار مک دونالد - 12 فقط مشترکین

کلیپهای انگلیسی

1 سال
باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
کلیپهای آموزشی فیلم بنیانگذار
سرگذشت موسس رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

کلیپ آموزش زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

The Founder Episode 12:Purview

Purview: قلمرو
Clearing: پاکسازی
Plainly: به طور کلی
States: ایالت ها
Agreed: موافق
Writing: نوشتن
Except: بجز
Separate: جداگانه
Explain: توضیح
Authority: صلاحیت
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئوی بعدی پخش اتوماتیک