کارتون قهرمان بزرگ - 1

کارتون قهرمان بزرگ - 1 فقط مشترکین

کلیپهای انگلیسی

2 سال
باشتراک گذاری
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. ورود به سیستم
0 0
دسته بندی:
توضیحات:
کلیپهای آموزشی کارتون قهرمان بزرگ

کلیپ آموزش زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

Big Hero Episode 1:Bot Fighting

Fighting: مبارزه
across: از یکسو به سوی دیگر
Brain: مغز
College: دانشکده
Stuff: چیز
Already: از قبل
Unbelievable: غیر قابل باور
Really: واقعا
برای نظر دادن باید وارد سیستم شوید

نظرات:

نظر
ویدئوی بعدی پخش اتوماتیک